Допълнителни поддръжки

#

Техническа поддръжка на общи части

Техническа поддръжка на общи части

Ел. инсталации и осветление

Системи за контрол на достъп и видеонаблюдение

ВиК елементи

Отварящи механизми - врати, автомати, прозорци, дограми

Реакция при аварии

#

Поддръжка и изграждане на зелени площи. Озеленяване

Създаваме и поддържаме приветливи и безопасни зелени площи.

Проектиране и изграждане на открити зелени площи и дворни пространства

Реконструкция и възстановяване на съществуващо озеленяване

Изграждане и реконструкция на поливни системи

Градинарски услуги на абонамент – грижи за тревни площи, цветни и скални кътове, храсти, дървета

Подхранване и растителна защита

#

Поддръжка на всякакъв тип асансьорни уредби

Както добре Ви е известно асансьорната техника се поддържа и сервизира от специализирани фирми, които подлежат на лицензионен режим. Осигуряваме съдействие и комуникация с всички асансьорни сервизи.

Следим за изрядното състояние на техниката, сигнализираме при нередности

Следим за коректното попълване на ревизионните книги

Следим и организираме ГТП (годишен технически преглед)

Следим за гаранционните условия и срокове на техниката и подменените части

#

Снегопочистване на прилежащи площи

Гарантирано снегопочистване в ранните часове на деня.

Внимателно следене на метеорологичните прогнози.

Превантивни мерки срещу заледяване чрез разпръскване на професионални препарати.

Ръчно снегопочистване на пешеходни зони и алеи.

Механизирано почистване на подход към подземен паркинг.

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с нас за безплатен оглед и оферта.

Към контакти