Дистанционно управление - цени от 2.5 лв.*

1. Административно управление

 • Цялостна организация на едно общо събрание годишно на етажната собственост съгласно разпоредбите на българското законодателство (ЗУЕС, ЗС)

 • Водене на електронен регистър и/или домова книга с данни на собственици, обитатели и ползватели в ЕС

 • Регистрация на Управител/Управителен съвет в районния общински регистър

 • Активна комуникация по телефон и имейл с Управител/управителен съвет, както и с всички останали собственици в ЕС

 • Съдействие за изготвяне и приемане на Правилник за вътрешен ред, съгласно нормативните изисквания


2. Финансово управление и отчетност

 • Консултации, изготвяне и изпълнение на годишен бюджет на етажната собственост. Определяне на месечни вноски за поддръжка и управление на общите части за всеки самостоятелен обект в сградата, съгласно приетите решения от Общо събрание 

 • Събиране на месечни вноски и други приходи на етажната собственост. Различни варианти за плащане: по банков път; на касите на EasyPay; онлайн на ePay.com

 • Събиране на просрочени задължения чрез колекторска процедура (имейли, телефонни разговори, писма, уведомления и др.) и по съдебен ред

 • Разплащане в срок на всички разходи и дължими сметки за общи части – ел. енергия, вода, топлоподаване, асансьорни сервизи и други

 • Коректна, навременна и изрядна отчетност на финансите на етажната собственост. Изготвяне и публикуване на месечни отчети с всички приходи, разходи и наличности до 5-то число на даден календарен месец за предходен такъв (например - отчет за февруари се изготвя до 5-ти март)


3. Софтуер и достъпност

Осигурен, индивидуален достъп на всички собственици и обитатели до специализиран софтуер, където може да:

 • Следите текущи задължения на всички обекти в сградата

 • Проверявате актуалните наличности по касите на етажната собственост

 • Пускате сигнали за проблеми и нередности

 • Преглеждате протоколи от общи събрания, оферти за ремонти, фактури и разходни документи

 • Попълвате анкети за даден проблем или подобрение

 • Променяте и актуализирате необходимите данни (брой обитатели, имейл адреси, мобилни телефони и др.)

 

*Цената е обявена за собственик/обитател. Цената е примерна и е изчислена на база 30 апартамента с по двама обитатели. Изготвяме индивидуална оферта за всяка сграда след безплатен оглед.

Искате да разберете повече за нашите услуги?

Моля, попълнете Вашите имена!
Моля, попълнете Вашия телефон!
Моля, попълнете Вашия имейл адрес!
Моля, попълнете адреса на обекта!
Моля, попълнете брой етажи на сградата!
Моля, попълнете брой апартаменти в сградата!
Моля, попълнете брой гаражи!

Име ли подземен етаж?

Моля, попълнете дали имате подземен етаж!

Има ли търговски обекти в сградата?

Моля, попълнете дали имате търговски обекти в сградата!
Моля, попълнете услугите, от които се интересувате!