5 причини да изберете Азат

02-11-2022

5 причини да изберете Азат

1. Ориентация

Политиката ни за управление на етажни собствености е изключително ориентирана към трайното подобрение в състоянието на обекта. Наш основен фокус е етажната собственост, нейното финансово и техническо състояние, стандартите за чистота и хигиена. За нас е важно всичко свързано с вашата сграда, защото когато настъпи моментът, в който са необходими адекватни решения и предложения за решаването на какъвто и да е казус, вие ще може да разчитате на нас. Стремим се да прекратим и изкореним лошите тенденции и практики от управлението на етажната собственост, като създадем прозрачна и отворена представа на всички собственици какво и защо се случва в тяхната сграда, къде отиват парите, осъществява ли се контрол върху качеството на предоставяните услуги. Опитваме се да доведем положените от нас усилия до видими за вас резултати, приоритизираме важните неща и се целим в конкретни решения.

2. Прозрачност, отчетност, коректност

Във времена на трудности и съмнения коректното отношение се превръща в наш основен акцент. С помощта на специализиран софтуер ви осигуряваме достъп в реално време до цялата информация, касаеща етажната собственост. През онлайн платформата имате бърз достъп до всеки отчет, протокол, съобщение, проект и др. Обръщаме сериозно внимание на документите и тяхното съхранение. Поддържаме изрядна отчетно-разходна документация, като към всеки направен разход на етажната собственост задължително присъства съответният разходен документ.

3. Алтернативни решения

За разлика от повечето фирми в бранша, ние не преследваме единствено печалбата. За нас е важно конкретния проблем да бъде решен напълно и категорично. Именно поради тази причина развиваме голяма мрежа от партньори и подизпълнители, доказани професионалисти в тяхната сфера на дейност. С тяхната помощ сме уверени, че можем  да предложим на нашите клиенти експертни решения водещи до качествени резултати. Независимо колко сложен е даден проблем във вашата сграда, ние не бягаме от отговорност и не “прехвърляме топката”, а напротив - стремим се да намерим решение и да доведем проблема до неговото окончателно разрешаване.

4. Ефективна комуникация

Напълно наясно сме, че във всяка една сграда живеят и/или работят множество хора с различни идеи и виждания. Съществена част от работа ни е да опознаем хората, обитаващи етажните собствености, които ние поддържаме и управляваме. Да разберем какво мислят те относно актуалните въпроси в сградата, да получим обратна връзка от тях за качеството на предоставяните от нас услуги, да изслушаме внимателно тяхното мнение  за текущите проблеми , да споделим идеите им за възможни подобрения.

5. Постоянство и усърдие

Наша цел е дългосрочното сътрудничество. Влагаме целия си професионален опит да опознаем специфичните нужди на всяка сграда и да създадем подходяща концепция за управление.

Работим с идеята за дългогодишно партньорство, базирано на доверие и професионализъм. 

Не обичаме оправданията и умеем да поемаме отговорност, като се стараем да сме постоянни и сме убедени, че нашите клиенти го оценяват.